O OC KOCKA Rožňava

Obchodné centrum KOCKA v Rožňave je zrekonštruovaný objekt na Šafárikovej ulici. Ide o dvojpodlažnú budovu so suterénom, kde sa nachádzajú obchodné priestory na prenájom. Rekonštrukcia existujúceho objektu zabezpečila užívanie stavby vo vyššom štandarde. Objekt sa nachádza vo veľmi dobrej lokalite vzhľadom na centrum mesta. Je situovaný v blízkosti námestia, čo mu vytvára potenciál dobre využívaného objektu. Pôvodné hmotové členenie objektu sa rekonštrukciou vo výraznej miere nezmenilo. Druhé podlažie je zvýraznené obkladovými doskami.

Na prízemí sa nachádza päť prenajímateľných priestorov rôznej podlahovej plochy. Niektoré sú prístupné z ulice ostatné zo spoločnej vstupnej haly. V suteréne sa nachádza ešte jeden priestor na prenájom. Zo vstupnej haly je trojramenným schodiskom a preskleným výťahom prístupné druhé nadzemné podlažie, kde sa nachádza ďalší prenajímateľný priestor. Objekt zahŕňa aj doplnkové priestory ako hygienické zázemie pre zákazníkov, sklady a technické miestnosti.