Prevádzky

1. poschodie

2. poschodie

legenda:    schody/výťah    hlavný vchod