Slovenská pošta – moja pohľadnica

Moja pohľadnica

Moja pohľadnica je elektronická služba, ktorá umožňuje zákazníkovi vytvorenie vlastnej pohľadnice, pozvánky alebo rôznych druhov oznámení prostredníctvom webovej aplikácie. Slovenská pošta následne zabezpečí vytlačenie a doručenie na požadovanú adresu.