O OC KOCKA Martin

Obchodné centrum KOCKA v Martine sa nachádza na Ulici M. R. Štefánika. Ide o dvojpodlažnú budovu so suterénom, kde sa nachádzajú priestory predajne potravín a iné obchodné priestory. Rekonštrukciou existujúceho objektu sa zabezpečilo užívanie stavby vo vyššom štandarde. V tesnej blízkosti obchodného centra sa nachádza parkovisko pre návštevníkov s celkovou kapacitou 35 parkovacích miest. Z hlavného parkoviska je vybudovaný aj bezbariérový prístup pre návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pôvodný členitý tvar objektu sa zachoval. Fasáda je zrekonštruovaná v rovnakom dizajne ako ostatné už zrealizované obchodné centrá KOCKA v ďalších slovenských mestách.

Druhé podlažie je zvýraznené obkladovými doskami. Momentálne sa tu nachádza jeden veľkopriestor, ktorý je prístupný dvojramenným preskleným schodiskom a výťahom. Na prízemí sa nachádza niekoľko ďalších obchodných priestorov. Niektoré sú prístupné z exteriéru alebo zo spoločnej vstupnej haly. V suteréne sa nachádza ešte jeden priestor, ktorý má vstup z Ulice E. B. Lukáča. Okrem toho sa tu nachádzajú skladové priestory, hygienické zázemie so šatňami pre zamestnancov a technické zázemie objektu ako kotolňa, strojovňa chladenia a iné.