Objekt sa nachádza priamo na najväčšom sídlisku Západ s počtom obyvateľov 7 000 – čo je viac ako 30% z celkového počtu obyvateľov Rimavskej Soboty. Objekt bude centrom služieb a obchodov pre sídlisko ako aj pre samotné mesto. Celková plocha objektu (2 podlažia) je 4 552,15 m2 z čoho prenajímateľná plocha tvorí 74 % t.j. 3 365 m2.

Priestory sú variabilné a prispôsobiteľné požiadavkám potenciálnych partnerov. Momentálny návrh zahŕňa 16 priestorov + potraviny. Termín zahájenia výstavby – rok 2018. Práce na rekonštrukcii objektu budú trvať približne 6 mesiacov. V prípade záujmu o prenájom obchodných priestorov nás neváhajte kontaktovať.